1. <th id="ohoma"><track id="ohoma"></track></th><em id="ohoma"></em>
    1. <em id="ohoma"></em><rp id="ohoma"></rp>
     Smaqlo品牌VI全系设计策划
     项目背景 : 智能手环的日益成熟,也成就智能衣服的全新时代,smaqlo品牌率先针对成人运动的smaqlo-sport和婴幼儿群体的smaqlo-baby进行市场销售,正午为其进行全新品牌的形象塑造。


     解决方案  :  针对smaqlo系列产品的定位,整体形象调性科技智能需具备亲和,信息的共享与体感的变化融入视觉,呈现一件“会说话的衣服。


     客户:Smaqlo            项目:品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划


     Smaqlo品牌VI全系设计策划

     返回列表
     点开图册 没有了 安海品牌
     ?
     高手论坛 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>